Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Skolen i Meråker
Dropp navigasjonskoblinger
Meråker skole
Mer om skolen
Planer
Skolemåltid
Ansatte
Kalender
Kulturskolen
Lenker
SFO
Zokrates - elev & ansatt
Zokrates - foresatt
 

 Kontaktinfo

 
 • Kontor:
  Anita Jullum tlf. 74 81 32 60

  Rektor:
  Christian Fredrik Kolvik tlf. 48 16 14 17

  SFO-leder:
  Tine Ringen

  Avdeling tlf. 932 81 040

  E-post: meraker.skole@meraker.kommune.no
 

 Aktivitetsplan

 

Velkommen til Meråker skole

Meråker skole ligger sentralt i Meråker kommune. Skolen er en 1-10-skole med til sammen 298 elever. Vi gir også tilbud til voksne gjennom vårt voksenopplæringssenter.​

​Visjonen er veiviseren for arbeidet vårt, og den har 4 retningspiler; trygge elever, ansvarlige elever, kunnskapsrike elever og kreative elever. For å konkretisere dette arbeider vi de kommende to årene med et omfattende skoleutviklingsprosjekt som har tidlig innsats, utjevning av sosiale forskjeller og økt fagtrykk som sentrale elementer.

Elevrøsten i prosjektet uttrykker ”Jeg vil, jeg vil når jeg får det til." Gjennom tidlig innsats og gode tilpasninger til den enkelte tror vi både trivsel og fagtrykk vil øke. Meråker kommune er en omstillingskommune etter at hjørnesteinsbedriften stoppet produksjonen i 2006. Grunnskolen ønsker å være bygdas stolthet og bidra til ny vekst i Meråker.
Med disse ord ønsker vi alle vel møtt til skolens hjemmesider.
Oppdatert: 21.08.2013 14:30
Meråker kommune
MERÅKER KOMMUNE 7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post postmottak@meraker.kommune.no
enableBackground