Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Skolen i Meråker
Dropp navigasjonskoblinger
Meråker skole
Mer om skolen
Planer
Skolemåltid
Ansatte
Kalender
Kulturskolen
Lenker
SFO
Zokrates - elev & ansatt
Zokrates - foresatt
Skoleskyss
Skolerute
 

 Kontaktinfo

 
 • Meråker skole
  Skolgata 17
  7530 Meråker

  Meråker skole
  Postboks 14
  7531 Meråker

  Kontor:
  Anja Kristoffersen
  74 81 32 60

  Rektor:
  Christian Fredrik Kolvik
  48 16 14 17

  Undervisningsinspektør og SFO-leder:
  Berit Stormo
  95 16 10 02


  SFO avdeling tlf. 93 28 10 40


  Rådgiver:
  Knut Johansen

  Helsesykepleier:
  Britt Mari Moeng og Anne Blæstervold
  74 81 32 50

  Driftsansvarlig:
  Arnfinn Risvold
  41 67 52 12

  E-post: meraker.skole@meraker.kommune.no
 

 Aktivitetsplan

 

Velkommen til Meråker skole

Meråker skole ligger sentralt i Meråker kommune. Skolen er en 1-10-skole med til sammen 298 elever. Vi gir også tilbud til voksne gjennom vårt voksenopplæringssenter.​

​Visjonen er veiviseren for arbeidet vårt, og den har 4 retningspiler; trygge elever, ansvarlige elever, kunnskapsrike elever og kreative elever. For å konkretisere dette arbeider vi de kommende to årene med et omfattende skoleutviklingsprosjekt som har tidlig innsats, utjevning av sosiale forskjeller og økt fagtrykk som sentrale elementer.

Elevrøsten i prosjektet uttrykker ”Jeg vil, jeg vil når jeg får det til." Gjennom tidlig innsats og gode tilpasninger til den enkelte tror vi både trivsel og fagtrykk vil øke. Meråker kommune er en omstillingskommune etter at hjørnesteinsbedriften stoppet produksjonen i 2006. Grunnskolen ønsker å være bygdas stolthet og bidra til ny vekst i Meråker.
Med disse ord ønsker vi alle vel møtt til skolens hjemmesider.
Oppdatert: 21.08.2013 14:30
Meråker kommune
MERÅKER KOMMUNE 7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post postmottak@meraker.kommune.no
enableBackground