Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Dropp navigasjonskoblinger
Flora skole
Ansatte
Elevfri-/permisjon
FAU-SU
Informasjon
Kalender
Nyttige lenker
SFO
Zokrates - elev & ansatt
Zokrates - foresatt
 

 Kontaktinfo

 
  • Telefon skole Tlf:74837801 Mobil skole Tlf:90267556 Rektor Beate Berg TLF:41408191 FAU Leder Inga Berg Vaktmester Per Morten Sætertrø Helsesøster Linn Wangberg TLF: 48863509
    beate.berg2@stjordal.kommune.no
 

 Aktivitetsplan

 

Velkommen til Flora skole

Flora skole er en del av Flora oppvekstsenter, bestående av både skole og barnehage under samme tak.
Les mer info fra barnehagen på www.bhgnett.no.
 
Skolen fortsetter “Trivselsprogrammet” også dette skoleåret – et program for mer aktivitet og økt trygghet i friminuttene. Dette er et program alle barneskolene i Stjørdal deltar på, og har et motto ikke mindre sprekt enn “17.mai hver dag!”
 
Vi skal i år jobbe videre med programmet SOL – Systematisk Observasjon av Lesing. Forrige skoleår hadde vi kompetanseheving internt og i nettverk med de andre Stjørdalsskolene i forhold til programmet. Dette skoleåret vil vi i større grad følge programmet i det daglige arbeidet sammen med elevene – blant annet med tanke på kartlegging og tiltak i forhold til hver enkelt elev sin leseutvikling.
 
Veiledningsprogrammet fra i fjor er avsluttet. Det vil si at veilederne fra utdanningsdirektoratet har trukket seg ut av programmet, men skolen har lagt en plan for det videre arbeidet med fokusområdene fra programmet:
 
·         Hvordan endre undervisningspraksis, slik at vi får økt læringsutbytte hos elevene?
·         Hvordan endre vurderingspraksis, slik at vi får økt læringsutbytte hos elevene?
 
Noe av essensen i arbeidet videre går på forventninger og tydelighet. Den gode læreren formidler klart og tydelig hva han eller hun forventer av elevene sine både i begynnelsen av og underveis i læringsforløpet. I følge “Hattie” (2009) viser undersøkelser at lærere som har høye forventninger til elevene sine og som formidler disse forventningene på en måte som elevene forstår, gjennomgående oppnår bedre resultater. Målene og forventningene skal følge arbeidet hele tiden og være både forståelige, oppnåelige, relevante, målbare og presise.
 
Underveisvurdering er all form for vurdering som blir gjennomført fram mot sluttvurderingen. God underveisvurdering er den viktigste støtten læreren kan gi elevene i deres læringsarbeid. Underveisvurderingen skal også hjelpe elevene i retning av høyere måloppnåelse ved hjelp av “framovermeldinger.”
 
LP-modellen (Læringsmiljø og Pedagogisk analyse) har som mål å utvikle et godt læringsmiljø for alle. Lærerne samarbeider i lærergrupper etter spesielle prinsipp. Modellen omfatter analyse og refleksjon i et systemperspektiv, tiltaksutvikling og evaluering.
 
Tydelige krav og forventninger, gode relasjoner og ikke minst et godt samarbeid mellom skole og hjem vil stå sentralt arbeidet med å skape et godt læringsmiljø, slik at hver enkelt får en mulighet til å nå lengst mulig i sin utvikling ut fra sine forutsetninger!
 
Lykke til med arbeidet!
 
Med vennlig hilsen
Jørn Konradsen
Rektor
Oppdatert: 05.09.2016 11:02
 

 Kunngjøringer

 
 
Stjørdal kommune
STJØRDAL KOMMUNE

7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post postmottak@stjordal.kommune.no

enableBackground