Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Dropp navigasjonskoblinger
Fosslia skole
Ansatte
Mer om oss
Informasjon
Mobilskole
Ordensreglement
Fraværeglement
IKT-reglement
Zokrates - elev & ansatt
Zokrates - foresatt
Nyttige lenker
Satsningsområder
Digital kompetanse
Sammen om å få det til
Trivselsprogrammet
SFO
Info.
Ped.plattform
Elevfri-/permisjon
Skoleruta
Samarbeid Skole-hjem
FAU-SU
FAU-dokumenter
SU-dokumenter
 

 Kontaktinfo

 
 • Fossliåsen 2, 7507 Stjørdal
   
  Sekretær:
  Almira Canovic tlf. 74 82 29 10

  Rektor:
  Åge Pedersen tlf. 416 36 011

  Fagleder:
  Håkon Slind Aas tlf. 980 00 527

  SFO leder:
  Astrid Eide tlf:74 82 29 14  

  Helsesøster:
  Ailin Thams tlf. 474 82 180
   
  Driftsansvarlig:
  John-Anders Rødde tlf. 977 35 864
  E-post: fosslia.skole@stjordal.kommune.no
 

 Aktivitetsplan

 

Velkommen til Fosslia skole!

Fosslia skole sin visjon er fremragende læring i trygge omgivelser.
Fosslia skole skal gi sine elever den beste starten på voksenlivet, våre ansatte en utviklende og trygg arbeidsplass, elevenes foreldre trygghet gjennom et godt samarbeid, og ta aktivt ansvar for vårt nærmiljø. Fosslia skole være en skole som blir fremhevet som et eksempel på fremragende læring innenfor både skolefag og mellommenneskelige relasjoner.  

På Fosslia skole jobber vi mye med omdømmebygging. Vi er stolte av skolen vår, av barna som går her og alle de flotte dyktige voksenpersonene som jobber her. Vi snakker godt og varmt om skolen vår og oppfordrer også alle våre foreldre/foresatte og samarbeidspartnere om å gjøre det samme.
Selvoppfyllende profetier kalles denne øvelsen, og er det noe forskning kan vise til så er det tendensen om at det som får mye fokus blir det mer av og det som får mindre fokus blir det mindre av.

Vi ønsker å arbeide for at alle barna ser positivt på skolen, og at de ønsker å strekke seg i læringsarbeidet. For å lykkes med dette er vi helt avhengig av å ha et trygt miljø fritt for mobbing, der alle føler at de hører til. Gjennom vårt arbeid med tidlig innsats på alle felt i skolehverdagen, felles ”kurs og retning” for de voksne som jobber ved skolen og med en kommune i ryggen som holder sin visjon høyt med at Stjørdal kommune skal være et godt valg for framtida! – føler vi oss trygge på at også Fosslia skole sin visjon skal ha livets rett i mange år framover.

-   Stikk innom, du er alltid hjertelig velkommen hos oss!

Åge Pedersen
Rektor
Oppdatert: 18.09.2018 15:38
 

 Nyheter

 
 
Stjørdal kommune
STJØRDAL KOMMUNE

7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post postmottak@stjordal.kommune.no

enableBackground