Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Skolen i Stjørdal - Halsen ungdomsskole
Dropp navigasjonskoblinger
Halsen ungdomsskole
Ansatte
Elevfri-/permisjon
Informasjon
FAU-SU
Kalender
Nyttige lenker
Zokrates - elev & ansatt
Zokrates - foresatt
 

 Kontaktinfo

 
 • Stokkanvegen 13A
  7500 Stjørdal
   
  Sentralbord:
  Ahmet Spago tlf. 74 83 57 00
   
  Rektor:
  Anita Grimsrud tlf. 74 83 57 01
   
  Fagleder:
  Hanne Nordmeland Westerlund tlf. 74 83 57 02
   
  Fagleder:
  Aina Husdal tlf. 74 83 57 03
   
   
  Sosiallærer/
  spespedkoordinator:
  Hanne Mathisen tlf. 74 83 57 05
   
  Rådgiver:
  Ragnhild Aftret tlf. 74 83 57 07
   
  Driftsansvarlig:
  Kurt Berg tlf. 74 83 57 06
  E-post: halsen.ungdomsskole@stjordal.kommune.no
 

 Aktivitetsplan

 

Halsen ungdomsskole

SKOLENS VISJON:

 • Halsen U - forener hodet og hjertet

SKOLENS MÅL:

 • Vi bygger selvfølelse, viser respekt og bekjemper mobbing.
 • Vi satser på fellesopplevelser og legger vekt på faglig og sosial utvikling.
 • Vi er stolte av å være en del av Halsen ungdomsskole.
 
 
Halsen ungdomsskole har skoleåret 16-17 330 elever, og over 60 personer på hel eller deltid har sin arbeidsplass på skolen..

Satsningsområder skoleåret 201-17 er:
·       Vurdering for læring (VFL): Lærerne følger nettstudiet for VFL, og jobber med underveisvurdering mot sluttvurdering.
        Motivasjon og forventninger: Bedre tilpassa undervisning og underveisvurdering som fører til økt mestring og dermed økt motivasjon. Skole-hjemsamarbeid for motivasjonsstøtte, mange måter foreldrene kan bidra på ved å vise interesse/etterspørre.
 
·         Digitale ferdigheter: Ta i bruk IKTplanen.no 
 
Parallelt med disse følger vi opp SOL (Systematisk observasjon av lesing), leseferdighet - lesestrategier. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag.  Klasseledelse, bla.sosiale relasjoner og godt klassemiljø.

Stjørdal har www.zokrates365.no som læringsplattform. Ukeplaner gradert etter mestringsnivå lages til hver enkelt elev. Foresatte har tilgang via www.foresattportal.nowww.skolenett.no365.no er også et viktig administrativt og informasjonsverktøy. For meldinger hjem-skole /skole-hjem bruker vi også Mobilskole.

Vi har en egen klasse på 10.trinn for ungdommer som har kommet til Norge uten norskkunnskaper.
 
Arbeidet for trivsel og mot mobbing er høyt prioritert. Vi legger inn fellestiltak i årshjulet vårt, hvor elevene også deltar på tvers av klasser og årstrinn.

Skolen har mediatek og elevkantine, som elevrådet / klassene gjennom ansvarsuker etter tur, driver sammen med kantineassistent. Kultur og friluftsliv har alltid stått sterkt i skolens tradisjon, og elevkveldene og juleballet er fine tradisjoner, fellesopplevelser som skaper trivsel og samhørighet.
 
Dette skoleåret er det valgfagtilbud for både 8., 9. og 10.trinn, og vi har disse valgfagene: Produksjon for sal og scene, Teknologi i praksis, Forskning i praksis, Fysisk aktivitet og helse, Design og redesign, Media og informasjon, Natur, Miljø og Friluftsliv, Produksjon av varer og tjenester og Innsats for andre. Tilbudet varierer fra trinn til trinn.
 
På 10.trinn har vi tilbud til de som ønsker å ta T1, første års videregående matematikk.
Vi har trafikalt grunnkurs som en del av undervisninga for alle avgangselever (gratis i Stjørdal kommune). Mopedopplæring er et frivillig og egenbetalt tilbud utenom skoletid. Halsen U fikk fylkets Trafikksikkerhetspris i 2016, og vi er utnevnt av Trygg Trafikk som Trafikksikker skole.

Skole-hjem-samarbeidet vurderer vi som bra både på klasse-, trinn- og skolenivå. FAU og samarbeids- og skolemiljøutvalget er viktige deler av skolens virksomhet, og vi oppfordrer til god foreldreaktivitet i klassene og i FAU!


Torger Størseth
Rektor
Oppdatert: 22.03.2017 11:06
 

 Nyheter

 
 
Stjørdal kommune
STJØRDAL KOMMUNE

7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post postmottak@stjordal.kommune.no

enableBackground