Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Skolen i Stjørdal - Halsen ungdomsskole
Dropp navigasjonskoblinger
Halsen ungdomsskole
Ansatte
Elevfri-/permisjon
Informasjon
FAU-SU
Kalender
Nyttige lenker
Zokrates - elev & ansatt
Zokrates - foresatt
 

 Kontaktinfo

 
 • Stokkanvegen 13A
  7500 Stjørdal
   
  Sentralbord:
  Ahmet Spago tlf. 74 83 57 00
   
  Rektor:
  Anita Grimsrud tlf. 959 98 904
   
  Fagleder:
  Hanne Nordmeland Westerlund tlf. 958 26 479
   
  Fagleder:
  Aina Husdal tlf. 992 62 758
   
  Sosiallærer:
  Marit Sissel Sletne Alsethaug tlf.

  Spes.ped.koordinator:
  Kristin Mellbye tlf. 477 97 537
   
  Rådgiver:
  Ragnhild Aftret tlf. 477 97 536
   
  Driftsansvarlig:
  Gunnar Rimol tlf. 905 57 604
   
  Helsesøster:
  Kari Aasland tlf. 959 80 958
   
  PPT kontakt:
  Turid Pedersen tlf. 976 12 111
  E-post: halsen.ungdomsskole@stjordal.kommune.no
 

 Aktivitetsplan

 

Halsen ungdomsskole

 

SKOLENS VISJON:

 • Halsen U - forener hodet og hjertet

SKOLENS MÅL:

 • Vi bygger selvfølelse, viser respekt og bekjemper mobbing.
 • Vi satser på fellesopplevelser og legger vekt på faglig og sosial utvikling.
 • Vi er stolte av å være en del av Halsen ungdomsskole.
 
 
Halsen ungdomsskole har skoleåret 2018 - 2019 315 elever. Ca 50 personer på hel eller deltid har sin arbeidsplass på skolen.

Satsningsområder skoleåret 2018 - 19 er:
 • Læringsmiljø, med fokus på skape gode relasjoner og kultur for læring blant elevene.
 • 8. trinn: Bruk av iPad i opplæringen for å skape motivasjon, variasjon og ilæring. 
 
 
Stjørdal har www.zokrates365.no som læringsplattform. Ukeplaner gradert etter mestringsnivå lages til hver enkelt elev. Foresatte har tilgang via www.foresattportal.nowww.zokrates365.no er også et viktig administrativt- og informasjonsverktøy. For meldinger hjem-skole /skole-hjem bruker vi i tillegg Mobilskole.

Arbeidet for trivsel og mot mobbing er høyt prioritert. Vi legger inn fellestiltak i årshjulet vårt, hvor elevene også deltar på tvers av klasser og årstrinn.

Skolen har mediatek og elevkantine. Elevrådet og klassene driver kantina sammen med kantineassistent. Kultur og friluftsliv har alltid stått sterkt i skolens tradisjon. Elevkveldene og juleballet er fine tradisjoner og fellesopplevelser som skaper trivsel og samhørighet.
 
Alle klassetrinnene har et valgfagtilbud, og dette skoleåret har vi disse valgfagene: Produksjon for sal og scene, Forskning i praksis, Fysisk aktivitet og helse, Design og redesign, Media og informasjon, Natur, Miljø og Friluftsliv, Produksjon av varer og tjenester og Innsats for andre. Tilbudet varierer fra trinn til trinn.
 
I tillegg har vi et tilbud til elever på 10.trinn, som ønsker å ta 1T, første års videregående matematikk.
 
Et godt samarbeid mellom hjem og skole har en positiv betydning for elever på mange områder i skolen, og er derfor viktig for oss på Halsen ungdomsskole. Et godt samarbeid bygger på en god dialog mellom lærere og foreldre/foresatte om elevenes læring og utvikling. Utviklingssamtaler, foreldremøter, Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) og Samarbeids- og skolemiljøutvalget (SMU) er viktige arenaer for samarbeidet. Vi oppfordrer til et godt foreldreengasjement.Anita Grimsrud
Rektor
Oppdatert: 10.03.2019 21:18
 
Stjørdal kommune
STJØRDAL KOMMUNE

7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post postmottak@stjordal.kommune.no

enableBackground