Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Skolen i Stjørdal - Halsen ungdomsskole
Dropp navigasjonskoblinger
Halsen ungdomsskole
Ansatte
Elevfri-/permisjon
Informasjon
FAU-SU
Kalender
Nyttige lenker
 

 Kontaktinfo

 
 • Stokkanvegen 13A
  7500 Stjørdal
   
  Sentralbord:
  Ahmet Spago tlf. 74 83 57 00
   
  Rektor:
  Torger Størseth tlf. 74 83 57 01
   
  Assisterende rektor:
  Hanne Nordmeland Westerlund tlf. 74 83 57 02
   
  Inspektør:
  Aina Husdal tlf. 74 83 57 03
   
  Sosiallærer/
  spespedkoordinator:
  Svanhild Jamne Valstadsve tlf. 74 83 57 05
   
  Rådgiver:
  Ragnhild Aftret tlf. 74 83 57 07
   
  Driftsansvarlig:
  Sven Ove Munkhaug tlf. 74 83 57 06
  E-post: halsen.ungdomsskole@stjordal.kommune.no
 

 Aktivitetsplan

 
 • 17.08.2015 00:00
  Første skoledag
 • 05.10.2015 00:00
  Høstferie
 • 27.11.2015 00:00
  Elevfri
 • 18.12.2015 00:00
  SISTE DAG FØR JUL
 • 04.01.2016 08:00
  Første dag etter jul
 • 22.02.2016 00:00
  Vinterferie
 • 21.03.2016 00:00
  Påskeferie
 • 29.03.2016 00:00
  3GLU studenter på 8.trinn
 • 13.04.2016 00:00
  Elevfri
 • 20.04.2016 00:00
  3GLU studenter 8.trinn adopsjonsdag
 • 05.05.2016 08:30
  Kristi Himmelfartsdag - fri
 • 06.05.2016 00:00
  Fridag
 • 16.05.2016 00:00
  2. Pinsedag - fri
 • 21.06.2016 00:00
  Siste skoledag

Halsen ungdomsskole

SKOLENS VISJON:

 • Halsen U - forener hodet og hjertet

SKOLENS MÅL:

 • Vi bygger selvfølelse, viser respekt og bekjemper mobbing.
 • Vi satser på fellesopplevelser og legger vekt på faglig og sosial utvikling.
 • Vi er stolte av å være en del av Halsen ungdomsskole.
 

​Halsen ungdomsskole har pr i dag 349 elever, og nærmere 70 personer har sin arbeidsplass på skolen, inkludert teknisk personale.

Satsningsområder dette skoleåret er:
1) Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag

2) Klasseledelse bla. med fokus på tilpasset opplæring for alle, god struktur og godt klassemiljø.
 
Parallelt med disse satsingsområdene har vi forsterket fokus på SOL (Systematisk observasjon av lesing). Et system som støtter seg på nyere forskning om lesing, hvor målene er å styrke elevenes leseferdighet, samt øke kompetansen hos lærere innen leseutvikling.

Stjørdal har
www.skolenett.no som læringsplattform. Ukeplaner gradert etter mestringsnivå lages til hver enkelt elev. Foresatte skal ha tilgang gjennom elevens passord til å gå inn. www.skolenett.no er også et viktig administrativt og informasjonsverktøy. For meldinger hjem-skole /skole-hjem bruker vi også Mobilskole.

Vi er mottaksskole for ungdommer som kommer til Norge uten norskkunnskaper, og vi har en egen mottaksgruppe, men de tilhører også ulike klasser.
Arbeidet for trivsel og mot mobbing er høyt prioritert. Vi legger inn fellestiltak i årshjulet vårt, hvor elevene også deltar på tvers av klasser og årstrinn.

Skolen har mediatek og elevkantine, som elevrådet/ klassene gjennom ansvarsuker etter tur/ driver sammen med kantineassistent. Kultur og friluftsliv har alltid stått sterkt i skolens tradisjon, og elevkveldene og juleballet er fine tradisjoner, fellesopplevelser som skaper trivsel og samhørighet.
Dette skoleåret er det valgfagtilbud for både 8., 9. og 10.trinn, og vi har disse valgfagene: Produksjon for sal og scene, Teknologi i praksis, Forskning i praksis, Fysisk aktivitet og helse, Design og redesign, Media og informasjon, Natur, Miljø og Friluftsliv, Produksjon av varer og tjenester og Innsats for andre. Tilbudet varierer fra trinn til trinn.
På 10.trinn har vi tilbud til de som ønsker å ta T1, første års videregående matematikk. .  Vi har trafikalt grunnkurs som en del av undervisninga for alle avgangselever (gratis i Stjørdal kommune). Mopedopplæring er et frivillig og egenbetalt tilbud utenom skoletid.

Skole-hjem-samarbeidet vurderer vi som bra både på klasse-, trinn- og skolenivå. FAU og samarbeids- og skolemiljøutvalget har bra aktivitet.

Torger Størseth
Rektor
Oppdatert: 14.04.2015 22:21
 

 Nyheter

 
 
Stjørdal kommune
STJØRDAL KOMMUNE

7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post postmottak@stjordal.kommune.no

enableBackground