Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Dropp navigasjonskoblinger
Hegra ungdomsskole
Ansatte
Fri fra undervisning
Kalender
FAU
FAU-SU Hegra ungdomsskole
Foreldreutvalget for grunnskolen (Nasjonalt)
Nyttige lenker
Ordensreglement
Zokrates - elev & ansatt
Zokrates - foresatt
 

 Kontaktinfo

 

Ordensreglement

Lenke til det Stjørdal kommunes ordensreglement for skolene: http://www.skolenett.no/stj/sider/Nyttige-lenker.aspx

 

REGLEMENT FOR ELEVER VED

HEGRA UNGDOMSSKOLE

Elever og ansatte skal sammen skape en skole der alle trives, har det hyggelig sammen og hvor læringsmiljøet er godt. Alle har et ansvar for å bidra til dette.
 
1.       Vi skal være snille og greie med hverandre.
 
2.       Dersom du opplever at en annen elev blir plaget, krenket eller mobbet har du plikt til å gripe inn eller varsle assistent, lærer eller rektor.
 
3.       Vi skal ta vare på skolen og skolens eiendom og være med på å holde det pent og ryddig rundt oss.
 
4.       Yttertøyet henges i gangen i timene.
 
5.       Hvis du skal forlate skolens område i skoletida, må du ha skriftlig tillatelse fra lærer eller melding fra foreldre som er godkjent av kontaktlærer.
 
6.       Tobakk, snus og rusmidler er ikke tillatt å ha på skolen.
 
7.       Det er ikke tillatt å ta med farlige saker som kan skade deg selv eller andre, eller forstyrre undervisningen med uvedkommende ting.
 
8.       Utenfor faglig sammenheng har elever ikke lov til å fotografere, filme, ta lydopptak, av noen på skolen uten at elev, foreldre og lærer har godkjent dette. Likevel kan dette skje i organisert form når dette er godkjent av lærer eller rektor.
 
9.       Alle elever skal være ute i pausetida dersom ikke annet er avtalt med lærer eller rektor.
 
Reglementet gjelder i skoletida og for arrangement som skolen har ansvar for.
 
Reaksjoner ved brudd på reglementet kan være:
  • eleven forklarer seg for faglærer, kontaktlærer, rektor.
  • foresatte varsles skriftlig eller muntlig.
  • anmerkninger som kan føre til nedsatt karakter i orden eller oppførsel.
  • ved skade på skolens ellers annens eiendom kan erstatning bli krev.
  • ved alvorlige brudd på reglementet kan bortvisning i inntil 3 dager benyttes, jfr opplæringslovens §2-10.
Oppdatert: 19.02.2015 13:25
 
Stjørdal kommune
STJØRDAL KOMMUNE

7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post postmottak@stjordal.kommune.no

enableBackground