Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Skolen i Stjørdal - Kvislabakken skole
Dropp navigasjonskoblinger
Kvislabakken skole
Ansatte
FAU-SMU-SU
Fri fra undervisning
Kalender
Nyttige lenker
SFO
Skoleruter
Skolerute 16-17
Zokrates - elev & ansatt
Zokrates - foresatt
 

 Kontaktinfo

 
 • Vikanveien
  7512 Stjørdal
   
  Mobilskole
  Skriv Kvisla <trinn> <din melding> og send til 03686
   
  Sentralbord
  Aimee H. Dahling tlf. 74 83 78 50
   
  Rektor
  Helen Barbala tlf. 74 83 78 52
   
  Inspektør
  Sven-Kristian Bakken tlf. 74 83 78 53
   
  SFO-leder
  Brit Mari R Vik tlf. 74 83 78 57
   
  Sosiallærer/
  spes.ped.koordinator
  Grethe Lian Leth-Olsen tlf. 74 83 78 57
   
  IKT-ansvarlig
  Sven-Kristian Bakken
   
  Helsesøster
  Ragnhild Grimstad tlf. 74 83 38 88
   
  Driftsansvarlig
  Tor Hellberg tlf. 488 66 489
  kvislabakken.skole@stjordal.kommune.no
 

 Aktivitetsplan

 

Velkommen til Kvislabakken skole

Skolens visjon:
Ved Kvislabakken skole samarbeider vi for å skape trygghet, trivsel og gode læringsmuligheter.

Våre satsingsområder:

 • Tilpasset opplæring
 • Fysisk og psykososialt læringsmiljø
 • Skole/heim-samarbeid
 • Kollektiv orientering i skolen

Kvislabakken skole er en 1-7 skole.

Kvislabakken skole startet i 2010 innføring av LP-modellen, Læringsmiljø og Pedagogisk analyse. LP-modellen har som mål å utvikle gode læringsmiljø for alle elever. Den involverer alle lærerne ved skolen i et systematisk, langsiktig arbeid for å utvikle et bedre læringsmiljø. Ca. 300 skoler over hele landet har siden 2002 arbeidet med læringsmiljøet gjennom LP-modellen.

Skolen bruker Olweus sitt mobbeprogram i arbeidet med å forebygge og stanse mobbing, og skape et trygt psykososialt skolemiljø.
 

Foreldresamarbeid

Kvislabakken skole har en positiv og aktiv foreldregruppe som støtter opp om skolen og barna sine.
Foreldresamarbeidet er systematisert slik at trinnene har ansvar for ulike arrangement i løpet av skoleåret:
 • 2.trinn: Juletrefest for 1. - 4.trinn.
 • 3.trinn: Ski/ sykkeldag for alle.
 • 4.trinn: 17.mai arrangement.
 • 5.trinn: Julegrantenning.
 • 6.trinn: Preparering av skøytebane.
 • 7.trinn: Nyttårsball for 5. - 7.trinn.
I tillegg arrangerer FAU i samarbeid med resten av foreldrene hobbykurs med varierende og spennende innhold hver vinter i februar- mars.
 
Vi er lokalisert ca. 2 km nord for Stjørdal sentrum.  Du finner oss her (kart).
Oppdatert: 05.09.2016 11:15
 

 Nyheter

 
 
Stjørdal kommune
STJØRDAL KOMMUNE

7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post postmottak@stjordal.kommune.no

enableBackground