Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Skolen i Stjørdal - Skjelstadmark skole
Dropp navigasjonskoblinger
Skjelstadmark skole
Ansatte
Fri fra undervisning
Nyttige lenker
FAU-SU
Kalender
SFO
Zokrates - elev & ansatt
Zokrates - foresatt
 

 Kontaktinfo

 
 • Skjelstadmarkvegen 798, 7520 Hegra
   
  Sentralbord
  Åse Aadal , sekretær,  tlf. 74 83 77 90
   
  Rektor
  Anders Westöö tlf. 400 33 665
   
  SFO- leder
  Trude Vinge Grendal  tlf. 990 16 162
   
  Driftsansvarlig
  Stein Åge Hognes tlf. 474 52 992
   
  FAU-leder
  E-post: skjelstadmark.skole@stjordal.kommune.no
 

 Aktivitetsplan

 

Velkommen til Skjelstadmark skole

Skjelstadmark skole ligger i bygda Skjelstadmark i Stjørdal kommune, ca 17 km fra Stjørdal sentrum. 
Skjelstadmark Oppvekstsenter er skole og barnehage under samme tak.
 
Skolen ble bygd i 1975, den ble renovert og påbygd i 2004.
 
Med hilsen
Anders Westöö
Enhetsleder
Oppdatert: 10.10.2017 12:49
 

 Nyheter

 
 
Stjørdal kommune
STJØRDAL KOMMUNE

7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post postmottak@stjordal.kommune.no

enableBackground