Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Skolen i Stjørdal - Stokkan ungdomsskole
Dropp navigasjonskoblinger
Stokkan ungdomsskole
Ansatte
Mer informasjon
Dokumenter
FAU
Arkiv
SU-MU
Fri fra undervisning
Kalender
Nyttige lenker
Stokkan på Facebook
Zokrates - elev & ansatt
Zokrates - foresatt
 

 Kontaktinfo

 
 • Stokkanvegen 15
  7507 Stjørdal
   
  Sentralbord
  Tlf. 74 80 20 01
   
  Mobilskole:
  Send STOKKAN + klasse til 03686.
   
  Eks: STOKKAN 10A XXX er syk i dag

  Rektor
  Torbjørn Morset Størseth
   
  Assisterende rektor
  Cristina Loennechen
   
  Trinnledere:
  Gunn Karin Lien Øverland (8. trinn)
  Tony Mathisen (9. trinn)
  Tonny Kato Akselsen (10. trinn)
   
   
  Rådgiver
  Monica Holen
   
  Spes.ped. rådgiver
  Astrid Junker
   
  E-post: stokkan.ungdomsskole@stjordal.kommune.no
 

 Aktivitetsplan

 

Velkommen til Stokkan ungdomsskole

stokkan2.jpgDagens Stokkan ungdomsskole stod ferdig  i 2010 og erstattet den gamle skolen som var fra 1974. Skolen er planlagt for 8.-10. trinn (13-16 år), og har en beregnet makskapasitet på 540 elever

Stokkan  har  i dag  470 elever er fordelt på 18 klasser totalt, seks klasser på hvert trinn.
Skolebygget fungerer godt og er tidsmessig og moderne. Skolen har gode undervisningsarealer både med tanke på vanlig undervisning og ulike spesialrom for naturfag og alle praktisk-estetiske fag. Sentralt i skolen ligger kantine, auditorium og bibliotek.
Stokkan har gode, funksjonelle utearealer.
Stokkan er mottaksskole for ungdomstrinnet, og  har 2 mottaksklasser. Mottakselevene går også i ordinære  klasser  i en del fag.
Stokkan har i dag ca. 70 ansatte med til sammen ca. 60 årsverk .


For mer informasjon om skolen, klikk her.  

Skolen har følgende visjon og mål.

 

Visjon/mål:
Stokkan ungdomsskole vil arbeide for å utvikle selvstendige og kunnskapsrike elever som tar ansvar for seg selv, hverandre og livsmiljøet.

Hovedmål 1:
Kunnskap, ferdigheter og erfaring av så høy kvalitet som mulig.

Hovedmål 2:
En inkluderende skole med trygge elever i et godt lærings- og utviklingsmiljø.

Hovedmål 3:
Miljøbevisste elever med demokratiske holdninger og verdier.

Oppdatert: 27.01.2017 18:33
 

 Nyheter

 
 
Stjørdal kommune
STJØRDAL KOMMUNE

7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post postmottak@stjordal.kommune.no

enableBackground