Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Dropp navigasjonskoblinger
VO-senteret
Ansatte
Om oss
Grunnskole for voksne § 4-A
Norskopplæring
Spesialundervisning §A-2
Voksenopplæring - Udir
Kalender
Kurstilbud - kveld
Nyttige lenker
Prisliste pr 01.08.2017
Zokrates innlogging - elev & ansatt
 

 Kontaktinfo

 
 

 Aktivitetsplan

 

Velkommen til Stjørdal voksenopplæringssenter

​Stjørdal VO-senter tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap for minoritetsspråklige, grunnskole og spesialundervisning for voksne. I menyen på venstre side kan du lese mer om våre ulike tilbud.​​

VIL DU SØKE NORSK STATSBORGERSKAP?

Reglene for å søke norsk statsborgerskap er ulike for de som har hatt oppholdstillatelser i Norge, de som har hatt oppholdskort for familiemedlemmer av EU/EØS-borgere, og de som tidligere har vært norske statsborgere.

UDI har ansvaret for regelverket om statsborgerskap. Det er bare UDI som kan svare på spørsmål om hva du må dokumentere for å oppfylle kravene til statsborgerskap.
Se her https://www.udi.no/skal-soke/statsborgerskap/ 


NYE REGLER FOR Å SØKE STATSBORGERSKAP GJELDENDE FRA 1.1.17

Hvis du er mellom 18 og 67 år og skal søke norsk statsborgerskap, må du dokumentere at du har bestått en samfunnskunnskapsprøve på norsk. Du kan dokumentere kravet med blant annet følgende prøver:

•    Bestått Statsborgerprøven på norsk
•    Bestått Samfunnskunnskapsprøven på norsk

Hvis du har bestått en av prøvene på norsk tidligere, trenger du ikke å ta prøven på nytt. Bestått statsborgerprøve danner ikke grunnlag for fritak fra plikt til opplæring i samfunnskunnskap da denne prøven ligger på et lavere språklig nivå.

Du må også dokumentere at du har ferdigheter på minimum nivå A2 eller bedre i norsk muntlig for å søke statsborgerskap.

Har du gjennomført dagens prøve i samfunnskunnskap på et annet språk, må du også ta "statsborgerprøven" for å kunne søke statsborgerskap.

BETALING

Påmeldingen er bindende.  Du betaler for prøver med bankkort når du melder deg på.
 

PÅMELDING OG INFORMASJON - KLIKK PÅ LENKEN

https://www.kompetansenorge.no/Norsk-og-samfunnskunnskap/statsborgerproven/ 


VIKTIGE DATOER FOR PRØVER HØSTEN 2018

Norskprøven

Prøvedato skriftlig: 03.12.2018
Prøvedato muntlig: 04.12.2018
Reservedato: 05.12.2018
Påmeldingsfrist: 13.11.2018


VIKTIGE DATOER FOR NORSKPRØVER I 2019

Vår

Påmeldingsperiode for pri​vatister til norskprøven: 21.01.2019 - 25.01.2019
Prøveperiode (norskprøven): 11.03.2019 - 15.03.2019
Resultatslipp: 05.04.2019
Prøvebevis sendes ut innen 12.04.2019

Sommer

Påmeldingsperiode for privatister til norskprøven: 23.04.2019 – 26.04.2019
Prøveperiode (norskprøven):  20.05.2019 – 04.06.2019
Resultatslipp: 20.06.2019
Prøvebevis sendes ut innen 27.06.2019

Høst

Påmeldingsperiode for privatister til norskprøven: 26.08.2019 – 30.08.2019
Prøveperiode (norskprøven): 23.09.2019 – 27.09.2019
Resultatslipp: 24.10.2019
Prøvebevis sendes ut innen 31.10.2019

Vinter

Påmeldingsperiode for privatister til norskprøven: 04.11.2019 – 08.11.2019
Prøveperiode (norskprøven): 02.12.2019 – 10.12.2019
Resultatslipp: 09.01.2020
Prøvebevis sendes ut innen 16.01.2020


 
Oppdatert: 05.11.2018 08:30
 
Stjørdal kommune
STJØRDAL KOMMUNE

7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post postmottak@stjordal.kommune.no

enableBackground