Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Skolen i Tydal - Den kulturelle skolesekken
Dropp navigasjonskoblinger
Skolen vår
Ansatte
Om oss
Planer
Zokrates - elev & ansatt
Zokrates - foresatt
Informasjon til foresatte
Diverse info.
Karakterer og evaluering
Leirskole
Skolebibliotek
Skolemiljø
Spesialundervisning
Skoleruter
Den kulturelle skolesekken
Kulturskolen
SFO
Foreldrekontakter
Nyttige lenker
Ansatte
 

 Kontaktinfo

 
 • Sentralbord:
  Astri Tømmeråsmo tlf. 73 81 58 60

  Rektor:
  Elin Skrødal tlf. 936 99 065

  Undervisningsinspektør:
  Mona Moan Lien tlf. 73 81 58 62

  Kulturskole:
  Lars Lien tlf. 414 79 497 
   
  SFO-leder:
  Mona Moan Lien tlf. 73 81 58 62
   
  Rådgiver:
  Karianne Alseth tlf. 73 81 58 63
   
  Spes.ped.koordinator:
  Oddvar Raaen tlf. 73 81 58 60
  E-post: tydal.skole@tydal.kommune.no

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at elever i skolen får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag
.
Den kulturelle skolesekken er stadig i utvikling og staten bidrar med økt tilskudd gjennom Kulturløftet for å kunne gi elever ut over det ganske land kvalitativt gode kulturtilbud. Både nasjonale og lokale kunstnere og kulturarbeidere bidrar med opplevelser og tilbud innenfor Den kulturelle skolesekken.

Grunnskoleelevene her i Tydal får blant annet oppleve teater, forfatterbesøk, konserter og visuell kunst. Et mer utfyllende program over tilbudet Tydal barne- og ungdomsskole får ligger på nettstedet til Den kulturelle skolesekken i Trøndelag:
 
Du finner også dato og info om de ulike produksjonene i skolens kalender på startsiden.
 
Oppdatert: 07.08.2018 12:38
 
Tydal kommune
TYDAL KOMMUNE 7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post postmottak@tydal.kommune.no
enableBackground