Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Skolen i Tydal - Diverse info. - Karakterer og evaluering
Dropp navigasjonskoblinger
Skolen vår
Ansatte
Om oss
Planer
Zokrates - elev & ansatt
Zokrates - foresatt
Informasjon til foresatte
Diverse info.
Karakterer og evaluering
Leirskole
Skolebibliotek
Skolemiljø
Spesialundervisning
Skoleruter
Den kulturelle skolesekken
Kulturskolen
SFO
Foreldrekontakter
Nyttige lenker
Ansatte
 

 Kontaktinfo

 
 • Sentralbord:
  Astri Tømmeråsmo tlf. 73 81 58 60

  Rektor:
  Elin Skrødal tlf. 936 99 065

  Undervisningsinspektør:
  Mona Moan Lien tlf. 73 81 58 62

  Kulturskole:
  Lars Lien tlf. 414 79 497 
   
  SFO-leder:
  Mona Moan Lien tlf. 73 81 58 62
   
  Rådgiver:
  Karianne Alseth tlf. 73 81 58 63
   
  Spes.ped.koordinator:
  Oddvar Raaen tlf. 73 81 58 60
  E-post: tydal.skole@tydal.kommune.no

Karakterer og evaluering

 I grunnskolen til og med 7. årstrinn gis det vurdering uten karakterer. Fra 8. årstrinn og i den videregående skolen gis det tallkarakterer på en skala fra 1 til 6, der 6 er beste karakter.
Snarveier: Karakterer i fag
​Du kan klage på alle karakterer som skal stå på vitnemålet. Det gjelder
 • standpunktkarakterer
 • eksamenskarakterer
 • karakter i orden og oppførsel
Fristen for å klage på eksamenskarakterer og standpunktkarakterer er ti dager. Innenfor klagefristen kan du kreve begrunnelse for karakterer i fag der det blir holdt muntlig eksamen, fastsatt standpunktkarakter eller karakter for praktisk eksamen. Du kan ikke kreve begrunnelse for karakterer til skriftlig eksamen.
 
Elever under 15 år kan ikke klage uten skriftlig samtykke fra foreldrene.
Oppdatert: 25.01.2015 21:14
 
Tydal kommune
TYDAL KOMMUNE 7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post postmottak@tydal.kommune.no
enableBackground