Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Dropp navigasjonskoblinger
Skolen vår
Ansatte
Om oss
Planer
Zokrates - elev & ansatt
Zokrates - foresatt
Informasjon til foresatte
Diverse info.
Karakterer og evaluering
Leirskole
Skolebibliotek
Skolemiljø
Spesialundervisning
Skoleruter
Den kulturelle skolesekken
Kulturskolen
SFO
Foreldrekontakter
Nyttige lenker
Ansatte
 

 Kontaktinfo

 
 • Sentralbord:
  Astri Tømmeråsmo tlf. 73 81 58 60

  Rektor:
  Elin Skrødal tlf. 936 99 065

  Undervisningsinspektør:
  Mona Moan Lien tlf. 73 81 58 62

  Kulturskole:
  Lars Lien tlf. 414 79 497 
   
  SFO-leder:
  Mona Moan Lien tlf. 73 81 58 62
   
  Rådgiver:
  Karianne Alseth tlf. 73 81 58 63
   
  Spes.ped.koordinator:
  Oddvar Raaen tlf. 73 81 58 60
  E-post: tydal.skole@tydal.kommune.no

Skolebibliotek

Hver skoleklasse har lånetime annenhver uke etter oppsatt plan. Biblioteket er åpent for elever og lærere hver dag i skoletiden såfremt bibliotekaren er til stede.
​Målsettingen er å få elevene til å bruke skolebiblioteket mest mulig, både i forbindelse med skole og fritid. Biblioteket er en verdifull kilde til kunnskap, og et godt samarbeid mellom skole og bibliotek er viktig i elevenes læringsprosess.

Biblioteket oppfordrer alle foreldre til å bli med barna på folkebiblioteket og ikke minst til høytlesing hjemme!

Høytlesing gir barna fordeler
Det er en kjensgjerning at høytlesing for barn er viktig. Nå underbygger en fersk britisk undersøkelse slike påstander. Forskning viser at foreldre som leser for barna sine, er med på å legge et godt grunnlag for barnas læring når de begynner på skolen.
Oppdatert: 25.01.2015 21:12
 
Tydal kommune
TYDAL KOMMUNE 7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post postmottak@tydal.kommune.no
enableBackground