Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Dropp navigasjonskoblinger
Skolen vår
Ansatte
Om oss
Planer
Zokrates - elev & ansatt
Zokrates - foresatt
Informasjon til foresatte
Diverse info.
Karakterer og evaluering
Leirskole
Skolebibliotek
Skolemiljø
Spesialundervisning
Skoleruter
Den kulturelle skolesekken
Kulturskolen
SFO
Foreldrekontakter
Nyttige lenker
Ansatte
 

 Kontaktinfo

 
 • Sentralbord:
  Astri Tømmeråsmo tlf. 73 81 58 60

  Rektor:
  Elin Skrødal tlf. 936 99 065

  Undervisningsinspektør:
  Mona Moan Lien tlf. 73 81 58 62

  Kulturskole:
  Lars Lien tlf. 414 79 497 
   
  SFO-leder:
  Mona Moan Lien tlf. 73 81 58 62
   
  Rådgiver:
  Karianne Alseth tlf. 73 81 58 63
   
  Spes.ped.koordinator:
  Oddvar Raaen tlf. 73 81 58 60
  E-post: tydal.skole@tydal.kommune.no

Kulturskolen

Tydal kulturskole skoleåret 2014/15

I år har kulturskolen 41 elever fordelt på følgende tilbud:
- Lek og rytme for elever i 2. og 3. klasse. Lærer: Trine Overvik
- Slagverk. Lærer: Cato Bekkevold
- Torader. Lærer: Ann Ingeborg Johnsen
- Gitar. Lærer. Olav Kirkvold
- El-gitar, bass, piano/keyboard og sang. Lærer: Lars Lien
 
Fagleder i Tydal kulturskole er Olav Kirkvold.
 

Egenbetalinga er pr i dag kr 1963,- pr skoleår. Søsken får 25 % moderasjon. Faktura sendes en gang hvert halvår.

 
Oppdatert: 04.09.2014 11:56
 
Tydal kommune
TYDAL KOMMUNE 7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post postmottak@tydal.kommune.no
enableBackground