Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Dropp navigasjonskoblinger
Skolen vår
Ansatte
Om oss
Planer
Zokrates - elev & ansatt
Zokrates - foresatt
Informasjon til foresatte
Diverse info.
Karakterer og evaluering
Leirskole
Skolebibliotek
Skolemiljø
Spesialundervisning
Skoleruter
Den kulturelle skolesekken
Kulturskolen
SFO
Foreldrekontakter
Nyttige lenker
Ansatte
 

 Kontaktinfo

 
 • Sentralbord:
  Astri Tømmeråsmo tlf. 73 81 58 60

  Rektor:
  Elin Skrødal tlf. 936 99 065

  Undervisningsinspektør:
  Mona Moan Lien tlf. 73 81 58 62

  Kulturskole:
  Lars Lien tlf. 414 79 497 
   
  SFO-leder:
  Mona Moan Lien tlf. 73 81 58 62
   
  Rådgiver:
  Karianne Alseth tlf. 73 81 58 63
   
  Spes.ped.koordinator:
  Oddvar Raaen tlf. 73 81 58 60
  E-post: tydal.skole@tydal.kommune.no

Om oss

Tydal barne- og ungdomsskole er en 1 - 10-skole midt i Fjellbygda Tydal. Vår visjon er at elevene skal være en aktiv del av lokalsamfunnet og gå ut av skolen med håp for framtida og tro på seg selv.

Skolen vår ligger i Ås i Tydal med nær kontakt til store friluftsområder og idrettsanlegg. Det er et tett samarbeid mellom grunnskolen og lokale ressurspersoner og organisasjoner. I en liten kommune som Tydal er det viktig å utnytte alle ressurser som kan bidra til læring og utvikling for elevene. 

Tydal barne- og ungdomsskole har skoleåret 2018/2019 68 elever. Skolen har gode rammevilkår både når det gjelder bemanning, skolebygg og utstyr.
 
Tydalshallen ligger like ved skolen og brukes nesten daglig av våre elever. Vi har også  ei skiløype rett ved  som brukes i perioder i kroppsøving og uteskole. En trelavvo har vi også til disposisjon i vårt nærområde.
Oppdatert: 07.08.2018 12:47
 
Tydal kommune
TYDAL KOMMUNE 7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post postmottak@tydal.kommune.no
enableBackground